Ekspertyzy księgowe chodzież

Ekspertyzy księgowe

Na wczorajszej rozprawie Sąd zlecił przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego księgowego na okoliczność ustalenia, czy też pozwany należycie prowadził księgi rachunkowe a także, czy przypuszczalne nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości przez pozwanego spowodowały powstanie szkody.
Ekspertyzy księgowe mają być sporządzone przez dwóch niezależnych biegłych w terminie trzech miesięcy od pozyskania przez nich postanowienia Sądu o przeprowadzeniu dowodu. 
Pełnomocnik pozwanego wskazywał, że zasięgnięcie opinii księgowych jest wymagane i z całą pewnością pokaże, że jego klient dołożył stosownej staranności przy prowadzeniu księgowości powoda. Jeżeli ekspertyzy księgowe będą sporządzone szybko, to sprawa będzie zakończona na następnej rozprawie.